คำปฏิเสธ

 

ข้อตกลงเว็บไซต์ Animal Point

 

เว็บไซต์ www.niceapkclub.com (“ไซต์”) เป็นบริการข้อมูลออนไลน์ที่จัดทำโดย Animals Point (“www.niceapkclub.com”) ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง โปรดอ่านเอกสารนี้ก่อนที่จะช่วยเหลือและใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับและใช้งานเว็บไซต์คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณไม่ยินยอมที่จะเชื่อมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณอาจไม่อนุญาตหรือใช้งานเว็บไซต์ www.niceapkclub.com อาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องมีประสิทธิภาพโดยทันทีก่อนที่จะวางข้อตกลงที่แก้ไขบนเว็บไซต์คุณตกลงที่จะทบทวนข้อตกลงระยะเวลาการปฏิบัติตามการดัดแปลงดังกล่าวและการเข้าถึงที่รับผิดชอบและการใช้งานเว็บไซต์ที่ถูกปฏิเสธโดยการยอมรับของคุณ

1. ลิขสิทธิ์สิทธิ์การใช้งานและแนวคิด

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าต่างประเทศ ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าเป็นของ www.niceapkclub.com บริษัท ในเครือหรือผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่สามารถแก้ไข, KOPUVATY ลบบัญญัติ REPUBLIKUVATY, PEREMOZHUYTE เข้าหรือ ROZPROVADZHUYTE ซึ่งใน บริษัท วัสดุในเว็บไซต์นี้รวมทั้งข้อความกราฟิกรหัสและ / หรือซอฟแวร์ คุณสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดชิ้นส่วนของวัสดุจากส่วนต่าง ๆ ของไซต์เพียงเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองหากคุณตกลงที่จะไม่แก้ไขหรือลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากวัสดุคุณตกลงที่จะให้สิทธิ์ www.niceapkclub.com แบบไม่ผูกขาดไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกตลอดไปโดยมีสิทธิ์ในการให้สิทธิ์ย่อยผลิตซ้ำส่งถ่ายทอดสร้างผลงานต่อสาธารณชนแสดงต่อสาธารณชนและแสดงวัสดุและข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะ) มีอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง) ที่คุณส่งไปยังพื้นที่สาธารณะของไซต์ (เช่นกระดานข่าวฟอรัมและกลุ่มข่าว) หรือทางอีเมลไปที่ www.niceapkclub.com ทั้งในสื่อที่รู้จักหรือพัฒนาแล้วนอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ www.niceapkclub.com ในการใช้ชื่อของคุณเกี่ยวกับการส่งและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แสวงหาการเข้าถึง www.niceapkclub.com สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณที่ www.niceapkclub.com แนวคิดที่มีอยู่ในพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง) คุณส่งแนวคิดดังกล่าวไปยังไซต์สาธารณะใด ๆ ของเว็บไซต์ (เช่นกระดานข้อความฟอรัมและกลุ่มข่าว) หรือทางอีเมลที่ www.niceapkclub.com ในลักษณะใด ๆ และ ในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาในภายหลังนอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ www.niceapkclub.com ในการใช้ชื่อของคุณเกี่ยวกับการส่งและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แสวงหาการเข้าถึง www.niceapkclub.com สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณที่ www.niceapkclub.com แนวคิดที่มีอยู่ในพวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง) คุณส่งแนวคิดดังกล่าวไปยังไซต์สาธารณะใด ๆ ของเว็บไซต์ (เช่นกระดานข้อความฟอรัมและกลุ่มข่าว) หรือทางอีเมลที่ www.niceapkclub.com ในลักษณะใด ๆ และ ในสื่อใด ๆ ที่เป็นที่รู้จักในขณะนี้หรือพัฒนาในภายหลังนอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ www.niceapkclub.com ในการใช้ชื่อของคุณเกี่ยวกับการส่งและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แสวงหาการเข้าถึง www.niceapkclub.com สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณที่ www.niceapkclub.com niceapkclub.com ไม่ว่าโดยวิธีใดและในสื่อใด ๆ ที่รู้จักหรือรู้จัก นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ www.niceapkclub.com ในการใช้ชื่อของคุณเกี่ยวกับการส่งและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดคุณยอมรับว่าคุณจะไม่แสวงหาการเข้าถึง www.niceapkclub.com สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณที่ www.niceapkclub.com niceapkclub.com ไม่ว่าโดยวิธีใดและในสื่อใด ๆ ที่รู้จักหรือรู้จัก นอกจากนี้คุณยังให้สิทธิ์ www.niceapkclub.com ในการใช้ชื่อของคุณเกี่ยวกับการส่งและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณยอมรับว่าคุณจะไม่แสวงหาการเข้าถึง www.niceapkclub.com สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณที่ www.niceapkclub.com

สิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์เนื้อหาหรือบริการที่อ้างถึงในเอกสารนี้หรือเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือบริการพิเศษของเครื่องหมายการค้า www.niceapkclub.com ผลิตภัณฑ์และชื่อ บริษัท อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

2. การใช้เว็บไซต์

คุณเข้าใจว่ายกเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ใน www.niceapkclub.com www.niceapkclub.com ไม่รับรองควบคุมหรือรับรองข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนอินเทอร์เน็ตไม่ว่าในทางใด . ยกเว้นที่ระบุไว้โดย www.niceapkclub.com สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ตมักจะให้บริการโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ www.niceapkclub.com คุณเข้าใจด้วยว่า www.niceapkclub.com ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับประกันว่าไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์จะไม่ติดไวรัสเวิร์มโทรจันหรือรหัสอื่น ๆ ที่แสดงคุณสมบัติการปนเปื้อนหรือการทำลายล้างคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนและจุดตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณเพื่อความถูกต้องของการป้อนข้อมูลและเอาท์พุทรวมถึงการรักษาวิธีการภายนอกในการกู้คืนข้อมูลที่สูญหาย เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต www.niceapkclub.com เสบียงเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพ” และไม่ทำให้ผู้ใดแสดงความ VPROVADENYH หรือการรับประกันแทนและทำไม OFF (รวมถึง แต่ไม่รับประกันข้อ จำกัด ขององค์กรในขณะนี้วัตถุประสงค์ PIDPRYYEMSTVUVANNYA) สำหรับการให้บริการข้อมูลใด ๆ เรามีการแลกเปลี่ยนหรือบริการสำหรับบริการหรืออินเทอร์เน็ตและ www.niceapkclub com จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการทำธุรกรรมดังกล่าวความรับผิดชอบของคุณหรือความรับผิดชอบตามที่รับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของคุณตามความรับผิดชอบของคุณตามที่รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบของคุณ www.niceapkclub.com ไม่รับประกันว่าจะไม่มีการให้บริการหรือข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในการบริการจะไม่ถูกต้อง

คุณรู้ว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของอินเทอร์เน็ตนั้นมีเนื้อหาที่เป็นอิสระบางส่วนที่คุณใช้หรือถูกเลือกโดยบังเอิญ การเข้าถึงวัสดุที่มีความเสี่ยง www.niceapkclub.com ไม่มีการควบคุมใด ๆ โดยไม่ต้องรับผิดชอบไม่มีความรับผิดชอบต่อวัสดุใด ๆ

ข้อจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดคำตอบ www.niceapkclub.com จะปลอดภัยสำหรับ (i) ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยอ้อม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการสูญเสียกำไรการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูล ฯลฯ ) ตามที่เป็นอยู่ การใช้หรือการประเมินผลของบริการหรือส่วนเกินการขายหรือความสมบูรณ์หรือความไม่ดีหรือความไม่ดีหรือความไม่ดีหรือความไม่สมบูรณ์หรือข้อบกพร่องหรือข้อบกพร่อง หาก www.niceapkclub.com หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของตนได้รับทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสูญเสียดังกล่าวหรือ (II) การเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดการละเว้นและการไม่รับผิดชอบอื่น ๆ ผ่านบริการความรับผิดชอบสถานะของรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายโดยอัตโนมัติเป็นผลสืบเนื่องจะถูกจำกัด ตามข้อ จำกัด ในรัฐดังกล่าว www.niceapkclub.com ความรับผิดถูก จำกัด ให้เป็นไปตามกฎหมายการเรียนรู้ขนาดใหญ่ Www.niceapkclub.com ไม่ได้ให้ความคิดใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้หรือที่อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก www.niceapkclub.com โปรดเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระจาก www.niceapkclub.com และ www.niceapkclub.com ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นนอกจากนี้ลิงก์ไปยัง www.niceapkclub.com ไม่ได้หมายความว่า www.niceapkclub.com รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว com ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้หรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก www.niceapkclub.com โปรดเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระจาก www.niceapkclub.com และ www.niceapkclub.com ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น นอกจากนี้ลิงก์ไปยัง www.niceapkclub.com ไม่ได้หมายความว่า www.niceapkclub.com รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวcom ไม่ได้เป็นตัวแทนเกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นใดที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้หรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก www.niceapkclub.com โปรดเข้าใจว่าเว็บไซต์นั้นเป็นอิสระจาก www.niceapkclub.com และ www.niceapkclub.com ไม่ได้ควบคุมเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น นอกจากนี้ลิงก์ไปยัง www.niceapkclub.com ไม่ได้หมายความว่า www.niceapkclub.com รับรองหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว

3. การชดเชยความเสียหาย

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายคุ้มครองและไม่เป็นอันตราย www.niceapkclub.com เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ตัวแทนผู้อนุญาตซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามใด ๆ และจากบริการค่าใช้จ่ายค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม นักกฎหมายที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลงนี้ (รวมถึงการประมาทหรือการประพฤติมิชอบ) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงบริการ

4. สิทธิ์ของบุคคลที่สาม

บทบัญญัติของวรรค 2 (การใช้บริการ) และ 3 (การชดเชยความเสียหาย) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ www.niceapkclub.com และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนผู้ออกใบอนุญาตผู้จัดหาและผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆ เกี่ยวกับบริการ . บุคคลธรรมดาหรือกฎหมายเหล่านี้แต่ละคนมีสิทธิ์ในการอนุมัติและใช้ข้อกำหนดเหล่านี้โดยตรงกับคุณในนามของตนเอง

5.Term; การสิ้นสุด

ข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติของข้อ 1 (ลิขสิทธิ์การอนุญาตและแนวคิด), 2 (การใช้บริการ), 3 (การชดเชยความเสียหาย), 4 (สิทธิ์ของบุคคลที่สาม) และ 6 (อื่น ๆ ) จะยังคงมีผลต่อไปหากข้อตกลงนี้สิ้นสุด

6. สิ่งอื่นใด

ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับกับข้อตกลงที่สรุปและบังคับใช้ในสหรัฐอเมริกา คุณยอมรับว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการใด ๆ ระหว่าง www.niceapkclub.com และคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือภาระผูกพันของคู่สัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะในศาลรัฐบาลกลางหรือรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลในสหรัฐอเมริกา สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในส่วนของบริการจะเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นหรือการห้ามการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำดังกล่าวwww.niceapkclub.com ล้มเหลวในการยืนยันหรือบังคับใช้บทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการสละสิทธิ์ในบทบัญญัติหรือสิทธิใด ๆ ทั้งแนวทางปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาหรือแนวปฏิบัติทางการค้าจะไม่เปลี่ยนแปลงบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ www.niceapkclub.com อาจโอนสิทธิ์และภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า